Skip to main content

Kesämökin kiinteistövero

Kesämökki on monelle suomalaiselle keskeinen osa rentoutumista ja luonnonläheistä elämää. Kesämökin omistamiseen liittyy kuitenkin myös erilaisia taloudellisia velvoitteita, joista yksi on vuosittain maksettava kiinteistövero. Olemme koonneet tähän artikkeliin tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee tietää kesämökin kiinteistöveroon liittyen.

Miten kesämökin kiinteistövero määräytyy?

Kiinteistövero muodostuu maapohjan ja kiinteistöllä olevien rakennusten verotettavasta arvosta. Rakennusten verotusarvon pohjana on rakennuksen jälleenhankinta-arvo. Tähän vaikuttavat rakennuksen ominaisuudet ja vastaavan uuden rakennuksen rakennuskustannukset. Maapohjan verotusarvo perustuu maan pinta-alaan ja tyyppiin. 

Kesämökin verotusarvoon vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

  • valmistumisvuosi
  • kokonaispinta-ala
  • onko mökki talviasuttava eli lämpötila pysyy yli 15 asteen
  • onko mökissä sähkö, vesijohto ja viemäri
  • onko mökissä sauna
  • onko mökissä viemäriin liitetty wc

Sekä rakennusten että maapohjan veron määrä lasketaan sillä veroprosentilla, jonka kunta on määrittänyt. Kesämökkien yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93-2,00%, kun taas maapohjalle se on 1,30-2,00%. 

Voit tarkistaa oman kuntasi kiinteistöveroprosentin täältä. Kesämökin kiinteistöveroprosentti löytyy sarakkeesta “muun asuinrakennuksen kiinteistövero%”. Maapohjalle on oma sarakkeensa. 

Näin lasket mökin kiinteistöveron

Kesämökin kiinteistöveron laskeminen voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta siihen on onneksi olemassa yksinkertainen laskukaava. Kiinteistöveron määrä saadaan kertomalla kiinteistön verotusarvo kunnan määrittämällä kiinteistöveroprosentilla.

Esimerkiksi jos kesämökin verotusarvo on 50 000 euroa ja kunnan kiinteistöveroprosentti on 0,5%, lasketaan vero seuraavasti: 50 000 euroa * 1,25% = 625 euroa.

Kuka maksaa kesämökin kiinteistöveron?

Kesämökin kiinteistöveron maksaa joko kiinteistön omistaja tai kiinteistön omistajaan rinnastettava kiinteistön haltija. Kiinteistön omistajaan rinnastettavalla henkilöllä tarkoitetaan sitä tahoa, joka on saanut hallintaoikeuden kiinteistöön vastikkeetta esimerkiksi testamentin kautta. Mikäli kesämökki on useamman henkilön omistuksessa, jaetaan kiinteistövero omistajien kesken suhteessa omistusosuuksiin. 

Kesämökin kiinteistövero määrätään maksettavaksi sille kiinteistön omistajalle, joka on omistanut kiinteistön kalenterivuoden alkaessa.

Kesämökin kiinteistövero vuonna 2024

Vuoden 2024 alussa kiinteistöverotukseen tuli muutoksia. Nyt maapohjan verotusarvosta perittävä kiinteistövero on eriytetty yleisestä kiinteistöveroprosentista. Tämän lisäksi maapohjan kiinteistöveron alarajaa nostettiin 0,93:sta 1,30 prosenttiin. Muutoksen johdosta 245 kuntaa on joutunut korottamaan maapohjan kiinteistöveroprosenttia.

Tämä muutos saattaa siis näkyä useammankin kesämökin omistajan lompakossa, koska aiemmin maapohjan kiinteistövero on maksettu yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan.

Muut mökin omistamiseen liittyvät verot

Kesämökin hankintaan, omistamiseen ja myyntiin liittyy myös muita veroja kuin kiinteistövero. Näitä ovat mm. varainsiirtovero, pääomatulovero sekä lahja- ja perintövero, mikäli kesämökki on saatu lahjana tai perintönä. 

Kesämökin varainsiirtovero

Kun ostat kesämökin, sinun on maksettava siitä kauppahinnan perusteella varainsiirtoveroa ja annettava varainsiirtoveroilmoitus. Kesämökki luokitellaan pääsääntöisesti kiinteistöksi, josta maksetaan varainsiirtoveroa 3% kauppahinnasta.

Mahdollisen kesämökin myynnin yhteydessä saadusta voitosta maksetaan pääomatuloveroa. Myyntihinnan ja hankintahinnan erotuksesta maksetaan pääomatuloveroa 30 tai 34 prosenttia. Hankintahinta määritellään joko mökin ostohinnan, rakennuskustannusten tai perintö-/lahjaverotuksessa käytetyn arvon perusteella. Hankintahinnasta voidaan vähentää varainsiirtovero, joka on maksettu kesämökin ostohetkellä. 

On tärkeää osata huomioida kaikki kesämökin omistamisesta aiheutuvat kulut jo ennen hankintapäätöstä, jotta oman talouden suunnittelu on helpompaa ja mökkeilystä voi nauttia rennoin mielin.