Skip to main content
Mökin rakentaminen

Mökin rakentaminen itse – mitä tulee huomioida?

Onko mökin rakentaminen itse suurin haaveesi, mutta et oikein tiedä, mistä lähteä liikkeelle? Mietitkö, mikä on realistinen mökin rakentamisen hinta? Onko pohdinnassa mökin rakentaminen Lappiin tai saareen? Olemme koonneet tähän artikkeliin tuhdin tietopaketin henkilölle, joka haaveilee mökin rakentamisesta.
Mökin rakentamisen hinta – saako hyvää halvalla?

Mökin hintaan vaikuttavat tietysti monenlaiset tekijät, kuten paikkakunta, mökin koko ja varustelutaso sekä mökin rakennustarvikkeet. Laatu maksaa yleensä mökissäkin jonkin verran ekstraa, mutta aktiivisesti vertailemalla erilaisia vaihtoehtoja, voi saada säästöjä rakennuskustannuksissa ja saada mökkinsä rakennettua hyvään hintaan.

Yleisesti suurimmat yllätykset mökkiä rakennettaessa ovat usein maatyöt, joiden osalta maaperätutkimus tai ymmärrys yleisesti rakennusalustasta on keskeistä.

Suomalaisten ollessa mökkikansaa, on mökin rakentamisen hintoja myös tutkittu. Rakennustietosäätiö eli RTS pitää yllä rakennustietojen yhtä suosituimmista rakennustutkimuksista ja sen mukaan kesäasuttavan mökin rakennuskustannukset liikkuvat noin 1 500 eurossa per neliömetri. Jos sen sijaan mökillä halutaan asua myös talvella, kasvavat rakentamisen kustannukset tutkimuksen mukaan noin 500 euroa per neliömetriä. Näin talviasuttavaksi rakennettavaa mökkiä varten kannattaa varata rahaa noin 2 000 – 2 500 euroa per neliömetri.

Kesämökin rakentaminen on siis huomattavasti edullisempaa, jos kesämökkiä käytetään vain kesällä eikä siellä ole tarkoitus viettää aikaa talvisin. Toisaalta talviasuttava kesämökki on huomattavasti pelkästään kesäasuttavaa mökkiä monikäyttöisempi, joten näitä asioita kannattaa punnita tarkkaan, kun kesämökin rakentaminen on ajankohtaista!

Pienen kesämökin tai saunamökin rakentaminen voi onnistua edullisimmillaan jopa noin 40 000 eurolla. Tällaisessa mökissä on tyypillisesti tilaa vain noin 30 neliötä ja kun mökin neliömäärä kasvaa, kasvaa myös mökin rakentamisen hinta. Noin 100 neliömetrin kokoisen mökin rakentamisesta joutuu helposti maksamaan vähintään 150 000 euroa.

Ylläolevissa hinnoissa ei ole mukana tontin kustannusta ja perustuvat sille, että tontti on helpohko ja tasamaata, jossa maatöiden hinta ei nosta kustannuksia.
Mökin rakentaminen itse vai avaimet käteen -periaatteella?

Rakentamalla mökin itse saattaa säästää jonkin verran kuluissa, mutta samalla joutuu näkemään runsaasti vaivaa ja kestämään monenlaista stressiä. Etenkin omien töiden ja mökin rakentamisen yhdistämisen muutenkin kiireiseen arkeen voi olla erittäin haastavaa. Ystäville ei välttämättä jää tässä pyörityksessä riittävästi aikaa ja parisuhdekin saattaa alkaa rakoilla.

Valmismökki tai avaimet käteen -mökki onkin nykyaikana yhä useamman valinta. Toisaalta mökin rakentaminen itse on opettavainen ja mielenkiintoinen projekti, jota moni muistelee vanhana kiikkustuolissa.

Esimerkinomaisesti voidaan sanoa, että 90 neliömetrin kesämökin rakentaminen pitkästä puutavarasta tai hirrestä kestää alan ammattilaisilta noin 1 500 – 2300 työtunnin verran. Tämän lisäksi tarvitaan myös vastaavan työnjohtajan panosta. Vastaava työnjohtaja on taho, joka hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä ja itse rakentamisen valvontatyötä. Tähän tehtävään uppoaa helposti jopa 300 työtuntia. Amatöörin työ on yleensä paljon hitaampaa, joten työtunteja voi laskea kuluvan reippaasti enemmän!

Melko harva kuitenkaan rakentaa enää nykyään kesämökin itse pitkästä puutavarasta tai hirrestä. Usein myös itse tehdyiksi kutsuttujen mökkien elementit tai hirret hankitaan talotehtaalta ja talotoimittaja tekee osan mökin pystytykseen tarvittavista töistä.

Yleensä tällaisessa tapauksessa mökin rakennuttaja huolehtii itse kuitenkin ainakin maanrakennustöistä, perustuksista, ikkunoiden, kiintokalusteiden, ovien sekä vesikaton asennuksista ja ilmanvaihto-, lämmitys- sekä sähköjärjestelmien hankinnasta. Osaan näistäkin töistä kannattaa toki palkata alan ammattilainen, mutta monia asioita voi tehdä itsekin, etenkin siinä vaiheessa kun tehtaalta tilattu hirsikehikko tai elementtitoimitus on jo pystyssä.

Avaimet käteen -mökki on rakennuttajalle helpoin ja stressittömin vaihtoehto, mutta se ei välttämättä ole kaikista edullisin vaihtoehto. Jos kuitenkin budjetti kestää, kannattaa harkita helppoa ja nopeaa avaimet käteen -mökkiä, sillä saat näin muuttovalmiin mökin, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat alan ammattilaiset. Jos lasket yhtään arvoa omalle ajallesi ja jos tekisit vähäisellä vapaa-ajallasi mieluummin jotain muuta kuin rakentaisit mökkiä, kannattaa harkita avaimet käteen -toimitusta myös tältä kantilta. Näin avaimet käteen -mökki ei ehkä enää tunnukaan niin kovin kalliilta vaihtoehdolta.

Jos päädyt avaimet käteen -mökkitoimitukseen, laadit ensiksi mökin toimittavan tehtaan kanssa avaimet käteen -sopimuksen. Sopimus sisältää yleensä mökin suunnittelun sekä sen toteutuksen perustuksia myöten siten, että pääset hankkeen lopuksi nauttimaan muuttovalmiista mökistä. Kannattaa kuitenkin aina varmistaa tarkkaan, mitä toimitus sisältää, että pettymyksiltä vältyttäisiin. Kaikista kattavimmissa avaimet käteen -paketeissa mökin rakennuttaja voi huolehtia jopa rakentamisen laadunvalvonnasta sekä tontin maanrakennustöistä. Avaimet käteen -toimituksissa mökkihankkeen onnistumisesta vastaa pääasiassa rakennuttaja.

Avaimet käteen -toimituksiin liittyy hinnan lisäksi kuitenkin myös joitakin miinuksia. Ensinnäkin et välttämättä voi tehdä kovin suuria muutoksia tulevaan mökkiisi. Avaimet käteen -mökit on suunniteltu siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin tehtaan omaan tuotantoon, eikä muutoksille välttämättä ole kovin paljon sijaa. Myös avaimet käteen -pakettien hintojen kilpailuttaminen saattaa osoittautua vaikeaksi, sillä erilaisten mökkipakettien vertailu keskenään voi olla haastavaa eikä vastaavia paketteja välttämättä edes ole tarjolla muilla talotehtailla.

Eräs suosituimmista vaihtoehdoista rakentaa mökki on täysin itsenäisen rakentamisen ja avaimet käteen -rakentamisen välimuoto. Tällöin mökkipaketin tilaaja tekee rakennustyömaalla mahdollisimman paljon työvaiheita itse tai talkooporukalla oman osaamisensa, aikataulujensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti, mutta ei kuitenkaan hoida koko projektia alusta loppuun itse. Monen mökin rakentajan mielestä tämä kompromissi on kaikista paras vaihtoehto!

Esimerkiksi keittiön ja wc:n pienet taustalaatoitukset saattavat usein jäädä mökkirakentajan omaksi työksi. Sama koskee näiden tilojen lattioiden asennuksia. Mökin sisätöistä löytyy monia muitakin työvaiheita, jotka itse tekemällä voi säästää kivan summan rahaa. Toki näiden töiden tekeminen vaatii jonkin verran sorminäppäryyttä ja osaamista ja poropeukalon kannattaa jättää nämäkin työt suosiolla alan ammattilaiselle. Virheet voivat nimittäin tulla kalliiksi ja niiden purkamiseen kuluu turhaa aikaa.
Kuinka mökin rakentaminen käynnistyy?

Kun suunnitelmat mökin rakentamisesta alkavat olla selvillä ja tiedät mitä haluat ja miten aiot unelmasi toteuttaa, on aika pitää hankkeen aloituskokous sekä sijaintikatselmus. Rakennusvalvonta edellyttää näitä toimenpiteitä.

Sijaintikatselmus tarkoittaa sitä, että mökin rakennuspaikka merkitään. Jo mökin rakennusprojektin alkuvaiheessa kannattaa rakennuttaa tonttitie, jotta rakennustarvikkeet ja -työntekijät saadaan helposti paikalle. Samalla tien alle tai viereen rakennetaan mahdollisesti tarvittavat johto- ja kaapelikaivannot. Projektin alkuvaiheessa tehdään maanrakennustöitä, kuten asennetaan vesijohto- ja viemäriputkituksia sekä suojaputkia. Mökinrakennusprojektin alkuvaiheessa tehdään myös mökin perustuksen, vesijohto- ja viemärityöt sekä sähkötyöt.

Arvioitaessa maanrakennustöiden kokonaisurakkahintaa, kannattaa siihen jättää riskilisää yllättävien tilanteiden varalle. Tässä työssä nimittäin tulee yleensä vastaan jonkin verran yllätyksiä, jotka saattavat liittyä esimerkiksi urakan massamääriin.

Jos sovitaan yksikköurakkahinnasta, kannattaa sopia ennakkoon myös siitä, kuinka erilaisia yksiköitä kirjataan ja seurataan. Tämä helpottaa maanrakennustöiden sujumista yhteisymmärryksessä rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa.
Mökin rakentaminen saareen – vai Lappiin?

Mitä kauempana isoista kaupunkikeskittymistä mökkirakennus sijaitsee, saattaa Lapissa tai vaikkapa Pohjois-Suomessa säästää rakennustöiden kustannuksissa, jossa toisaalta taas kustannuksia lisää matkakorvaukset mökille. Mitä etelämpään Suomea tullaan, sitä enemmän toimijoita toisaalta on, mutta kustannukset voivat myös elintasojen myötä kasvaa.

Mökin rakentaminen saareen on täysin oma lukunsa, sillä rakennusmateriaalien ja elementtien toimittaminen saareen vesiteitse ei tietenkään ole helppoa. Heti, kun rakennetaan sijaintiin jonne ajoneuvoliikenne ei ole mahdollista ja mahdollisesti myös sähkö puuttuu täysin, joudutaan sähkö joko ensiksi vetämään saareen tai korvaamaan työmaasähkö generaattorilla eli aggregaatilla.

Pääsääntöisesti saareen materiaalit tuodaan proomuilla ja joissakin todella haastavissa kohteissa voi olla tarpeen nostaa materiaalit proomusta helikopterin avulla suoraan rakennuspaikalle.

Yleisesti mökin rakentaminen saareen maksaa n. 5-30% enemmän kuin mitä se on mantereella. Rakennettavat saarimökit ovat kuitenkin yleisesti hieman pienempiä kuin manetereella, joten kokonaiskustannukset jäävät helposti samoihin mittakaavoihin.

Yleisesti saarimökkeilijät nauttivat erityisesti veneilystä, saaristoista ja kalastuksesta, jonka takia mökki on valittu rakennettavaksi keskelle vesistöä. Mökkeilyn kanssa voi joutua taistelemaan erityisen paljon sääolosuhteiden kanssa, sillä kova tuuli ja aallot voivat vaikeuttaa mökille menemistä tai poistumista.
Mökin perustukset

Perustusten valamiseen kannattaa panostaa, sillä niiden onnistuminen vaikuttaa merkittävällä tavalla mökkiprojektin jatkon onnistumiseen. Jos teet perustukset talkootyöllä, älä valitse talkooporukkaan ihan ketä tahansa, vaan harkitse porukan jäsenten taitoja tarkasti. Perustusten pitää nimittäin onnistua mittatarkkuudella, jotta mökin jatkotyöt onnistuisivat!

Perustuksien eri vaihtoehdot ovat perusmuurianturaperustus, eli sokkeliperustus. Jatkuvan anturan kanssa vaihtoehtoina toimii myös pilariperustus, jonka varaan rakennetaan n. 25% kaikista uusista mökeistä. Kolmantena vaihtoehtona mökin perustuksille on reunavahvistettu laatta, erityisesti silloin kun maapohjan kantokyky on heikko. Tällöin pohjaksi valetaan yhtenäinen laatta, jolloin mökin paino jakautuu koko rakennuksen kattamalle alalle ja tällä vältetään painuminen.

Jos valintasi on perinteisin, eli sokkeliperustus, voi olla hyvä idea pyytää työurakan hinta-arviota sekä aputöiden kanssa että ilman niitä. Jos aputyöt lisäävät hintaa merkittävästi ja olet valmis tekemään nämä työt itse muurarin kanssa, astu rohkeasti apulaisen saappaisiin ja säästä! Mökin perustusten tekemiselle kannattaa varasta aikaa muutamista päivistä jopa viikkoon.

Muista kuitenkin aina olla realistinen mökin rakennusprojektin aikataulun kanssa, sillä liian tiukka aikataulu voi aiheuttaa lisäkuluja, ellei aikataulussa pysytä.

Jos mökkitoimittajan pystytysryhmä huolehtii mökin pystytystöistä, vie tämä työvaihe lyhyimmillään noin viikon. Se voi viedä myös kuukauden eli aikataulutusta kannattaa miettiä tarkkaan yhdessä mökkitoimittajan kanssa, myös jatkoa ajatellen mihin ajankohtaan seuraavan työvaiheen materiaalit ja tavarat ovat tulossa mökkitontille.