LOADING

Mökillä asuminen – mitä vakituinen osoite mökille vaatii?

Mökillä asuminen – mitä vakituinen osoite mökille vaatii?

by Mökkielämää joulukuu 30, 2019

Mökkien muuttuessa vuosien varrella entistä rakkaammiksi ja tätä kautta ajatus vakituisesti mökille muuttamisesta tulee monen mieleen.
Mökki vakituisena asuntona edellyttää poikkeuslupaa

Koska mökit usein sijaitsevat kunnan tai kaupungin alueella kaavoittamattomalla ranta-alueella tai kaavassa sallitaan vain loma-asuminen, vaatii vakituisesti osoitteen muuttaminen mökille tällöin poikkeuslupaa.

Edellytyksenä on usein myös se, että mökki on ympärivuotisesti asuttavissa, eli talviasuttava, jotta sen rakennustyypin voi muuttaa poikkeusluvalla vakituiseksi asunnoksi. Hyvin usein ongelmaksi tuleekin siis verotustekniset seikat ja tätä kautta vaikutukset myös mahdollisiin tukiin tai muihin instansseihin kuten pankkeihin.

Maistraattien linjaus pohjautuu vuonna 2014 voimaan astuneeseen yhtenäistämisohjeeseen, jonka mukaan vapaa-ajan asunnoksi määritettyä asuntoa ei voida kirjata väestötietojärjestelmään henkilön vakituiseksi asunnoksi. Jos viralliset kirjat siirtää kuitenkin, menee se tällöin väestötietojärjestelmään ryhmään “vailla vakinaista asuntoa”. Vapaa-ajan asunnon osoite voidaan kuitenkin merkitä muuttajan pyynnöstä postiosoitteeksi väestötietojärjestelmään. Maistraatit ovatkin yhtenäistäneet vuonna 2015 aiemmin epäselkeitä linjauksiaan yhtenäiseksi, jonka toimesta mökille muuttajien elämästä on tullut haastavampaa.

Käytännössä siis kunta määrittää, poikkeusluvalla ja niillä edellytyksillä että mökki on puitteiltaan vakituisen asunnon vaateet täyttävä.

Kunnat taas suhtautuvat kuitenkin poikkeuslupiin hyvin erilaisin tavoin, sillä mm. Kangasalalla on ennakkotapaus, joka kielsi mökillä asuneelta pariskunnalta mökillä asumisen. Toisesta näkökulmasta taas Mikkeli, joka on halunnut tehdä vakituisesti mökille muuttaville elämän helpoksi ja sieltä poikkeuslupa on heltynyt jopa 1-2 viikossa. Vuositasolla Mikkelissä 10-15 perhettä muuttaa mökkinsä kodiksi.